zaterdag 16 juli 2016

Big tiny Cats


De laatste dagen ben ik druk bezig met zoveel mogelijk verschillende dieren te maken met de Fox Builder Punch. Vandaag vertel ik jullie hoe je deze schattige grote wilde katten kunt maken. Ik hou van grote katten, ik kan er uren naar kijken en er zijn zoveel verschillende soorten! Ik kan ze niet allemaal maken, heel veel soorten lijken erg veel op elkaar. Het enige wat je nodig hebt is de Fox Builder Punch, Owl Builder Punch, Foxy Friends stempelset, gekleurd papier, schaar, lijm, dimensionals en een zwarte fineliner.  Hiernaast heb ik voor de duidelijkheid alle onderdelen benoemd. Bij de Owl Builder Punch zitten 3 maten rondjes, deze benoem ik als klein, middel of groot rondje.


The past few days I have been very busy with the Fox Builder Punch. I want to create as many different animals as possible. Today I want to share how to make these Big Cats. I love big cats, I can watch them for hours and there are so many species! I can't make all of them, most of them are too similar. The only thing you need is the Fox Builder Punch, Owl Builder Punch, Foxy Friends stamp set, coloured cardstock, scissors, glue, dimensionals and a black fineliner. On the picture I named all the parts of the punch. The Owl Builder Punch has 3 different circles, I refer to them as small, middle or big circle.
Jaguar / Jaguar:
1x Hoofd / Head
1x Staart / Tail
1x Masker / Mask
2x Lijf / Body
2x Oren / Ears
20x Klein rondje / Small circle 

Stempel het gezichtje met snorharen op een wit stukje papier en knip het mondje uit. Stempel ook op het hoofd en plak het witte stukje erop.
Stamp the face with whiskers on a piece of paper and cut out the mouth. Stamp it also on the head and glue the white piece on top of it.

Vouw het masker dubbel en knip de oogvlekken uit en plak de gele ogen erin.
Fold the mask in half and cut out the eye spots and glue the yellow eye in it.

Keer het witte lijf om en plak een stukje ervan op het gele lijf.
Turn the white body and glue a piece of it on the yellow body.

Verdeel de vlekken over de staart, lijf, hoofd en teken er halve cirkels omheen.
Divide the spots over the tail, head, body and draw half circles around it.Borneokat:
1x Lijf / Body
1x Hoofd / Head
1x Neus / Nose
1x Haarplukje / Hair
2x Oren / Ears
2x Staart / Tail
2x Klein Rondje / Small circle

Knip een stuk van de witte staat en plak deze op het lijf.
Cut a piece off the white tail and glue it on the body.
Stempel het gezichtje en plak de neus erop.
Stamp the face and glue the nose on.

Serval / Serval:
1x Lijf / Body
1x Neus / Nose
1x Hoofd / Head
1x Witte staart / White tail
2x Gele staart / Yellow tail
2x Klein rondje / Small circle


Stempel het gezichtje met snorharen op een wit stukje papier en knip het mondje uit. Stempel ook op het hoofd en plak het witte stukje erop.
Stamp the face with whiskers on a piece of paper and cut out the mouth. Stamp it also on the head and glue the white piece on top of it.

Plak de roze neus op het gezicht en kleur de randjes zwart.
Glue the pink nose in place and colour the edges black.

Knip de witte en gele staart doormidden en maak hier de oren van.
Cut the white and yellow tail in half and make the ears with it.

Teken met fineliner de strepen en stippen.
Draw the stripes and spots with a fineliner.


Poema / Cougar:
1x Lijf / Body
1x Neus / Nose
1x Hoofd / Head
1x Masker / Mask
2x Staart / Tail 
2x Oren / Ears
2x Klein rondje / Small circle

Knip een stuk van de witte staat en plak deze op het lijf.
Cut a piece off the white tail and glue it on the body.
Teken met inkt de strepen op het masker.
Draw the stripes on the mask with ink.


Lynx / Lynx:
1x Lijf / Body
1x Neus / Nose
1x Masker / Mask 
2x Staart / Tail
2x Hoofd / Head
2x Oren / Ears
2x Klein rondje / Small circle
2 Zwart Haarplukje / Black hair
4x Wit haarplukje / White hair

Vouw het masker dubbel en knip de oog vlekken uit het masker en plak de ogen erin.
Fold the mask inhalf and cut out the eye pieces and glue the eyes on top of it.
Stempel het gezicht af op beide hoofden, knip bij het witte hoofd de onderste rand af en plak deze op het gekleurde hoofd.
Stamp the face on both heads, cut off the lower line of the white head and glue it on the coloured head.

Plak 3 haarplukjes overelkaar (zwart in het midden) en plak ze onder het hoofd vast.
Glue 3 hair pieces together (black in the middle) and glue it underneath the head.


Jachtluipaard / Cheetah:
1x Lijf / Body
1x Neus / Nose
1x Hoofd / Head 
1x Masker / Mask 
2x Staart / Tail

2x Oren / Ears
2x Klein geel rondje / Small yellow circle
26x Klein zwart rondje / Small black circle


Knip een stuk van de witte staat en plak deze op het lijf.
Cut a piece off the white tail and glue it on the body.

Teken de zwarte vlekken rond de ogen + gezichtskenmerken en plak de ogen erop.
Draw the eye spots + face marks and glue the eyes on.


Caracal / Caracal:
1x Lijf / Body
1x Hoofd / Head
1x Staart / Tail
2x Oren / Ears 
2x Haarplukje / Hair
2x Klein rondje / Small circle

Teken de gezichtkenmerken en plak de ogen erop.
Draw the face marks and glue the eyes on.

Plak de haarplukjes net achter de oren.
Glue the hair pieces just behind the ears.

 Leeuw / Lion:
1x Lijf / Body
1x Hoofd / Head 
1x Neus / Nose
1x Staart / Tail
2x Oren / Ears 
2x Klein rondje / Small circle
21x Haarplukje / Hair 

Stempel het gezicht en plak de roze neus erop.
Stamp the face and glue the pink nose on top of it.

Knip de staart smaller en plak een haarplukje op het eind.
Cut the tail smaller and glue a hair piece on the end of the tail.

Plak de rest van de haarplukjes rond het hoofd aan de achterkant vast, alleen de bovenste plukjes aan de voorkant vastplakken.
Glue the other hair pieces around the back of the head, only glue the hair pieces on top of the head at the front.Nevelpanter / Clouded Leopard:
1x Lijf / Body

1x Neus / Nose
2x Staart / Tail
2x Hoofd / Head 
2x Klein rondje / Small circle
4x Middel rondje / Middle circle

Knip de oren van het zwarte hoofd af en halveer ze, plak vervolgens op de oren.
Cut the ears off the black head and cut them in half, then flue them on the ears.

Teken de gezichtkenmerken en plak de ogen erop.
Draw the face marks and glue the eyes on.

Stempel het gezichtje met snorharen op een wit stukje papier en knip het mondje uit. Stempel ook op het hoofd en plak het witte stukje erop.
Stamp the face with whiskers on a piece of paper and cut out the mouth. Stamp it also on the head and glue the white piece on top of it.

Knip een stuk van de witte staat en plak deze op het lijf.
Cut a piece off the white tail and glue it on the body.

Knip de middel rondjes doormidden, verdeel ze over het lijf/ staart en teken er halve cirkels omheen.

Cut the middle circles in half, devide them over the body/ tail and draw half circles around them.


  Tijger / Tiger: 
1x Lijf / Body
1x Hoofd / Head 
1x Neus / Nose
1x Masker / Mask
2x Staart / Tail
2x Oren / Ears 
8x Haarplukje / Hair

Knip een stuk van de witte staat en plak deze op het lijf.
Cut a piece off the white tail and glue it on the body.

Verdeel stukjes haarplukje  over het lijf, hoofd en staart.
Devide the hair pieces over the body, head and tail.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten